اسامی دانش آموزان راه یافته به  مرحله دوم مسابقه

علمی پایه اول مدرسه راهنمایی امام رضا (ع)

نایت اسکین

1.فرزانه    کاظمی دره ای

2.مینا       پیران

3.ریحانه سادات   حاجی زاده

4.زهرا سادات      جندقی پور

5.ملیکا                شومال

6.ملیکا               شیرین کار

7.زهرا               شرافتی

8.ملیکا               ابوالحسنی

9.صدیقه             سرجه پیما

10.مینا              خراسانی

11.اعظم            بخشی کاشی

12.زهرا            به نژاد

13.فرشته           آب بخشی

14.فاطمه          تقی زاده

15.فاطمه          گندمکار

16.سحر           دلخواه فر

17.زینب          حسنی مقدم

18.فاطمه         مقدم پناه

19.مهدیه         پهلوان

20.فاطمه        جلالی

21.فاطمه سادات مروج

22.فاطمه       استادی

23.مهدیه        توحیدی مقدم

24.حانیه        حاجی زاده

25.فاطمه       موبدی

26.زهرا       قادری

27.زهرا       اکبری

28.زینب سادات       حسنی

29.زهرا               صمدیان مقدم

30.زهرا               دارایی

31.زهرا              ابراهیمی

32.مهلا              مقامی

33.زینب            عظیم پور

34.فرزانه          ابراهیمی

35.فائزه            ثقفی

36.فاطمه          غایبی

37.مهدیه          حسنی

38.زهرا           خراسانی

39.زهرا          عزیزی

40.مریم          فلاحتی

41.زهرا         یزد آبادی

42.نگین         آذرنوش

43.فاطمه        رویانیان

44.فائزه          رخشان

45.ریحانه        بخردی

46.رعنا          رحیم زاده

 نایت اسکین

اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم

مسابقه علمی پایه دوم مدرسه راهنمایی امام رضا (ع)

1.محدثه       مهدوی فر

2.فاطمه        قویدل

3.رضوانه    کاشیکار

4.فاطمه       گل سرخی

5.فاطمه       رشیدی

6.ملیکا       خورشیدی

7.فرزانه     خبازی

8.فاطمه      ابراهیمی

9.مطهره     عباسی فر

10.نفیسه    طاهرزاده

11.زهرا    هاشمیان

12.فیروزه   قانعی

13.فاطمه    فروزانژاد

14.عطیه    کاظم زاده

15.مریم محمدیان

16.زهره پور کامویی

17.مائده درویش

18.ریحانه جمال آبادی

19.معصومه بلال

20.زهرا        عبدلی

21.فاطمه       عقاداتی

22.هانیه        قانعی

23.راضیه    پیراینده

24.هانیه      زارع

25.طناز     زرگرزاده

26.محدثه    توکلی

27.مریم     باغبان

28.فاطمه      احمدی زاده

29.مهدیه      اخوان

 نایت اسکین

اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم

مسابقه علمی پایه سوم مدرسه راهنمایی امام رضا(ع)

1.ریحانه      بخشی 

2.مولود       خدادادگان

3.زهرا       بیابان نورد

4.زهرا      موسویان

5.فاطمه     جلالی

6.زهره     علی بیگی

7.مائده     عطوفی

8.محدثه  زارع

9.زهرا   جاویدفر

10.زهرا     بخشی(اسدا...)

11.شیما     پاکیزه

12.فاطمه   بخشی

13.زینب   رسولی

14.مریم  مهدی زاده

15.مرضیه    رضایی

16.مونا       آخوندی

17.غزاله    قاسمی

18.صفیه    شریف زاده

19.مرضیه   غائبی

20.فاطمه    وزوانی

21.فاطمه    سبزی

22.مهدیه   قناعت

23.زهرا کاظم زاده

24.زهرا  ریاضی مقدم

 

 نایت اسکین

نوشته شده در ۹۱/۰۱/۲۸ساعت ۷:۲۵ قبل از ظهر توسط مدیــر و معــاونین | |